Картина осени | №5133

Картина осени - работа участника Аржевитина Софья Денисовна