[Запись и материалы] Педагогическая онлайн-конференция «EdTrends 2021/2022» Смотреть
Конкурс разработок «Пять с плюсом» июль 2021
Добавляйте свои материалы в библиотеку и получайте ценные подарки
Конкурс проводится с 1 июля по 31 июля

Презентация "Нефть и его переработки" на таджикском языке

Существование нефти в Таджикистане и различие состава нефти от других стран.
библиотека
материалов
Содержание слайдов
Номер слайда 1

Омўзгор: Зумратов А. Х. МДТ литсейи №3, шањри Душанбе. Нафт ва мањсулоти нафт

Номер слайда 2

Нефт аз калимаи форсии қадимаи «нафт» гирифта шудааст, ки маънои маъхазро ифода мекунад.

Номер слайда 3

Конњои нафт дар Љумњурии Тољикистон. Оќбошадир ва Кичик Бел (дар Вахш)Шоњамбарї ва Ќурѓонча (дар Њисор)Конибодом ва Работ (дар водии Фарѓона)

Номер слайда 4

Мањаллањои нафтчиён дар Тољикистон Нефтобод (н. Исфара)Хонаќоњ (н.Њисор)Дўстї (н.Љайњун)style.colorfillcolorfill.typefill.onstyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайда 5

Истењсоли нафт. Платформаи бањрии нафт. Дастгоњи нафтїКашидани нафт. Усули истихроҷи фаворавї

Номер слайда 6

Интиқоли нафт. Бо баҳр (аз ҷониби танкерҳо)Бо роҳи оҳан (дар зарфҳо)Бо қубур интиқол додан

Номер слайда 7

Таркиби нафт. Алканњо (аз С5 то С50)Сиклоалканњо. Карбогидридњои ароматїОмехтаҳо: қум; гил; пайвастагиҳое, ки оксиген, сулфур, нитроген доранд; об.

Номер слайда 8

Хосиятњои физикии нафт. Моеъи равғании ғафс Ранг: аз љигарии равшан то хокистарии баланд дорад. Бўи хос дорад. Аз об сабуктар аст (зичиаш аз 0,65 то 1,05 г/см3 мебошад)Дар об њал намешавад.Њарорати љўшиши муайян надорад

Номер слайда 9

Коркарди нафт. Физикавї коркарди якум. Химиявї коркарди дуюмректификатсиякрекингалкилониданароматизатсия

Номер слайда 10

Ректификатсия – ҷудо кардани омехтаҳои моеъи бисёрҷузъа ба ҷузъҳои алоҳида мебошад. Таќтири нафт ба фарқияти нуқтаи ҷӯшиши карбогидридҳои ба таркиби он асосёфта, асос ёфтааст.

Номер слайда 11

Фраксияњои нафтї1) Аз фраксияи газолин бензинї, газолин ва бензин ба даст меоранд.2) Аз фраксияи лигроин - лигроин, ки барои истеҳсоли реактивҳои химиявї ва ҳамчун сӯзишворӣ барои тракторҳо истифода мешавад, ба даст меоранд.3) Аз фраксияи керосин – керосинро ба даст меоранд.4) Ба фраксияи навбатӣ газойл - сӯзишвории дизелӣ ба даст меоранд.5) Баќияи пас аз таќдири нафт – мазут боќї мемонад.

Номер слайда 12

Насби манораи ректификатсионї

Номер слайда 13

Раванди тақсимоти карбогидридҳои нафт ба моддаҳои нисбатан сабук крекинг (тақсимшавӣ) номида мешавад. Бори аввал крекингро дар соли 1891 муҳандиси рус Владимир Григоревич Шухов ба амал овард.гексадеканоктаноктенбутанбутенэтанэтен

Номер слайда 14

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}Крекинги њароратїКрекинги каталитїЊарорат 4700 С-5500 СP=2-7м. ПаЊарорат 4500 С-5000 СКатализатор Al2 O3∙n. Si. O2 Cn. H2n+2алканҳо. Cn. H2nалкенҳоизомеризатсия. Сохти нормалїБензин дорои карбогидридҳои зиёди носер мебошад. Бензин дорои карбогидридҳои занҷири шохадор мебошад. Ба детонатсия устувор мебошад. Ба детонатсия устувортар мебошад.Ҳангоми нигоҳдорӣ камтар устувор аст.Ҳангоми нигаҳдорӣ устувортар аст.

Номер слайда 15

Ароматизатсия. Пиролизи нафт, риформинг. Риформинг ин коркарди маҳсулоти нафтӣ бо мақсади истеҳсоли карбогидридҳои хушбӯй, яъне зиёд кардани миқдори октанҳои бензин) мебошад. Раванд дар t0 5000 C-5400 C дар иштироки катализатор мегузарад. С7 H16 CH3 CH3− 3 H2− H2н-гептан(адади октан 0)толуол(адади октан 120)метилсиклогексан(адади октан 70)

Номер слайда 16

Алкилонидан. Раванди баръакси крекинг. Пайвастшавии алканҳо бо алкенҳо бо афзоиши занҷири карбогидридҳо. Карбогидридҳои шохадор ҳосил мешаванд, ки ин сифати бензинро меафзоёнад. СН3 СН3 СН3 СНСН2 ССН3 СН3+СН3 СН3 СН3 ССН2 СНСН3 СН3 H2 SO4t0

Номер слайда 17

Истифодабарии нафтҲамаи намудҳои сӯзишворӣРавғанҳо. Гудрон. Пластмассаҳо. Нахи синтезїКаучуки синтезї

Номер слайда 18

Нафт. Пропен. Полипропилен. Глитсерин. Моддањои тарканда. Дору (нитроглитсерин)Парфюмерия

Номер слайда 19

Нафт. Этиленгликол. Этилен. Антифриз. Полиэтилен. ЛавсанЊалкунанда. Спирти этил Бутадиен-1,3 Каучукибутадиенӣ

Номер слайда 20

Ребусњо

Номер слайда 21

, . , ,. , , , , . , , , ,Нафт

Номер слайда 22

. . , . , , ,3 2 1. , , , ,, , , , , . . Газолин

Номер слайда 23

. , , ,, . , . 2 1 Бензин. , , ,

Номер слайда 24

, , . , ,. . , , , ,2 1. . ,2 1. , ,Газойл

Номер слайда 25

. . . , , , , ,к, . , , ,. ., , . , , ,Керосин

Номер слайда 26

. . , , ,, , , . ,. , . , ,Мазут

Номер слайда 27

. , ,, , , . ., , . , , ,. . , ,Солярка

Номер слайда 28

Чистонњо

Номер слайда 29

Сўзишворї чун ашёи хом,Замин аст модари он. Аммо, вале, лекин он, «Тиллои сиёњ» дорад ном. (нафт)

Номер слайда 30

Дар замини ботлоќї растанињо сабзидаанд,Ба сўзишворї ва нурї табдил гардидаанд. (торф)

Номер слайда 31

На тайёра, на мошин,На ракета на поршен. На ба хушкиву кайњон,Натвонем рафтан бе он. (нафт)

Номер слайда 32

Рањмат ба диќќататон!

Информация о публикации
Загружено: 1 ноября
Просмотров: 314
Скачиваний: 1
Зумратов Азизбек Холмуродович
Химия, 10 класс, Презентации
Скачать материал