презентация на тему "ЭКОНОМИКАЛЫК ТУТУМ ЖАНА θЛКθЛθРДΥН КЫЗЫКЧЫЛЫКТАРЫ"

Экономика жана саясат – коомдук турмуштун негизги чөйрөлөрү. Аларда түрдүү социалдык субъекттердин предметтик жана руханий ишмердүүлүгү топтолот. Экономика жана саясат диалектикалык байланышта жана бирине-бири көз карандылыкта болот. Экономика саясатка карата анын өнүгүүсүн шарттаган базистик негизи болуп чыгат. Ал эми саясат маанилүү өз алдынчалуулукка, өздүк мазмунуна жана белгилерине ээ болуу менен бирге, экономикага учурдагы шарттарда улам өсүп жаткан таасирин тийгизүүдө. Өндүрүү, алмашуу, бөлүштүрүү жана керектөө мамилелеринин системалык биримдиги катары экономика саясатка тике жана аракеттеги саясий институттардын (биринчи кезекте мамлекет) саясий мамилелердин жана идеологиялык мекемелердин (уюм) жалпы багытын жана социалдык мүнөзүн, ошондой эле саясатта ишке ашыруунун материалдык каражаттарынын составын жана ыкмасын шарттоо менен кыйыр таасир тийгизет. Экономика материалдык өндүрүштүн тармактарынын жыйындысы катары (өнөр-жай, айыл-чарба, курулуш ж. б.), учурдагы саясий системалардын негизинде жаткан эмгектин коомдук бөлүнүшүн узак убакытка созулган эволюциясынын натыйжасы болуп келет. Демек, ал саясий партиялардын, башка түрдүү багыттагы саясий мүнөздөгү уюмдардын келип чыгышынын да натыйжасы болуп саналат. Коомдун саясий уюму өзүнө таандык өздүк мыйзамдар жана социалдык укуктук нормалар менен, бирок менчиктин жана экономикалык уюмдардын үстөмдүк кылган формаларынын жалпы чегинде аракет кылат.
Скачать материал
библиотека
материалов
Содержание слайдов
Номер слайда 1

ТЕМА: ЭКОНОМИКАЛЫК ТУТУМ ЖАНА θЛКθЛθРДΥН КЫЗЫКЧЫЛЫКТАРЫ11-КЛАССАвтор Мусаева. Э. С. АДАМ ЖАНА КООММУГАЛИМ: СУЙУНДУКОВА М. И.

Номер слайда 2

Экономика жана саясат. Экономика жана саясат – коомдук турмуштун негизги чөйрөлөрү. Аларда түрдүү социалдык субъекттердин предметтик жана руханий ишмердүүлүгү топтолот. Экономика жана саясат диалектикалык байланышта жана бирине-бири көз карандылыкта болот. Экономика саясатка карата анын өнүгүүсүн шарттаган базистик негизи болуп чыгат. Ал эми саясат маанилүү өз алдынчалуулукка, өздүк мазмунуна жана белгилерине ээ болуу менен бирге, экономикага учурдагы шарттарда улам өсүп жаткан таасирин тийгизүүдө. Өндүрүү, алмашуу, бөлүштүрүү жана керектөө мамилелеринин системалык биримдиги катары экономика саясатка тике жана аракеттеги саясий институттардын (биринчи кезекте мамлекет) саясий мамилелердин жана идеологиялык мекемелердин (уюм) жалпы багытын жана социалдык мүнөзүн, ошондой эле саясатта ишке ашыруунун материалдык каражаттарынын составын жана ыкмасын шарттоо менен кыйыр таасир тийгизет. Экономика материалдык өндүрүштүн тармактарынын жыйындысы катары (өнөр-жай, айыл-чарба, курулуш ж. б.), учурдагы саясий системалардын негизинде жаткан эмгектин коомдук бөлүнүшүн узак убакытка созулган эволюциясынын натыйжасы болуп келет. Демек, ал саясий партиялардын, башка түрдүү багыттагы саясий мүнөздөгү уюмдардын келип чыгышынын да натыйжасы болуп саналат. Коомдун саясий уюму өзүнө таандык өздүк мыйзамдар жана социалдык укуктук нормалар менен, бирок менчиктин жана экономикалык уюмдардын үстөмдүк кылган формаларынын жалпы чегинде аракет кылат.

Номер слайда 3

Экономикалык интеграция. ЭКОНОМИКАЛЫК ИНТЕГРАЦИЯ (интеграция, лат. Integratio - калыбына келтирүү) - ар кандай өлкөлөрдүн улуттук экономикаларынын өз ара аракеттенүүсү жана өз ара адаптацияланышы, алардын бара-бара экономикалык биригишине алып келет. Мамлекеттер аралык деңгээлде интеграция мамлекеттердин аймактык экономикалык бирикмелерин түзүү жана алардын ички жана тышкы экономикалык саясаттарын координациялоо аркылуу ишке ашат. Улуттук экономикалардын өз ара аракеттенүүсү жана өз ара адаптацияланышы, биринчи кезекте, "жалпы рынокту" акырындык менен түзүүдө - товар алмашуу шарттарынын либералдашуусунда жана өлкөлөрдүн ортосунда өндүрүш ресурстарынын (капитал, жумушчу күч, маалымат) жылышында көрүнөт.

Номер слайда 4

Эл аралык экономикалык уюмдар. Эл аралык экономикалык уюм - эл аралык экономикалык мамилелер жаатында биригүү, жөнгө салуу, биргелешкен чечимдерди иштеп чыгуу максатында эл аралык келишимдердин негизинде түзүлгөн уюм. Эл аралык экономикалык уюмдар, багыттарына жараша универсалдуу жана адистештирилген деп бөлүнөт.

Номер слайда 5

Универсалдуу эл аралык экономикалык уюмдарга төмөнкүлөр кирет: Бириккен Улуттар Уюмунун Экономикалык жана Социалдык Кеңеши (ECOSOC)Дүйнөлүк Соода Уюму (ДСУ)Экономикалык Кызматташтык жана Өнүгүү Уюму (OECD)Азия-Тынч океан экономикалык кызматташтыгы (APEC)Түштүк-Чыгыш Азия мамлекеттеринин ассоциациясы (АСЕАН)Европа Бириккен Улуттар Уюмунун Экономикалык Комиссиясы. Эл аралык соода палатасы. Кара деңиз экономикалык кызматташтыгын уюштуруубашка универсалдуу экономикалык уюмдар

Номер слайда 6

Адистештирилген эл аралык экономикалык уюмдарга ишмердүүлүгүнүн чөйрөсү экономикалык мамилелердин белгилүү бир тар чөйрөсүн камтыган уюмдар кирет. Мындай уюмдардын мисалдары: Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму. Эл аралык инвестициялык кеңеш берүү кызматы. Эл аралык соода укугу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Комиссиясы (UNCITRAL)БУУнун Өнөр жай Өнүгүү Уюму (ЮНИДО)Эл аралык аба транспорту ассоциациясы. Эл аралык деңиз уюму. Дүйнөлүк бажы уюму. Дүйнөлүк Туризм Уюму. Эл аралык Автотранспорт Бирлиги. Эл аралык Газ Бирлиги. Темир жолчулардын эл аралык бирлиги. Мунай экспорттоочу өлкөлөрдүн уюму (ОПЕК)БУУнун Азык-түлүк жана айыл чарба уюму (ФАО)Эл аралык статистика институту. Эл аралык Жеке Укукту Унификациялоо Институту (UNIDROIT)башка адистештирилген чарбалык уюмдар

Номер слайда 7

Эл аралык каржы институттары. Эл аралык каржы уюмдарын эл аралык экономикалык уюмдардын атайын тобуна бөлүп кароого болот: Эл аралык Валюта Фонду (ЭВФ)Дүйнөлүк Банк Эл аралык эсептешүүлөр банкы. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы. Европа инвестициялык банкы. Азия Өнүктүрүү Банкы. Африка Өнүктүрүү Банкы. Араб Акча Фонду. Ислам Өнүктүрүү Банкы. Америка аралык өнүгүү банкы. Кара деңиз соода жана өнүгүү банкы. Евразия Өнүктүрүү Банкы. Банктык көзөмөл боюнча Базель комитети

Номер слайда 8

Суроолор?БАНК ДЕГЕН ЭМНЕ?БАНКТЫН ФУНКЦИЯЛАРЫ КАЙСЫЛАР?АКЧА САЛУУНУН МΥМКΥНЧΥЛΥКТθРΥ

Номер слайда 9

ΥЙГθ ТАПШЫРМАСлайддагы берилген тапшырмаларды дептериӊерге жазып, кайтарым байланыш кылгыла. Эл аралык экономикалык уюмдар тууралуу чыгармачылыгыӊарга жараша реферат, слайд видеосабак даярдагыла.

Информация о публикации
Загружено: 1 февраля
Просмотров: 286
Скачиваний: 0
Суйундукова Мейизгул Иманалиевна
Естествознание, 11 класс, Презентации