презентация на тему " Банк жана анын функциялары"

Банк-бул акча каражаттары, баалуу кагаздар жана баалуу металлдар, ошондой эле кардарларына (жеке жактарга гана эмес, юридикалык жактарга , компанияларга, мекемелерге, мамлекетке ар кандай финансы кызматтарын жасоочу финансы- кредиттик мекеме. Банк деген сƟздүн келип чыгышы италиялык «banko» деген түшүнүгү менен байланыштуу, аны которгондо, стƟл, орун дегенди билдирет, мурун андай жерлерде тыйын алмашуулар болгон.
Скачать материал
библиотека
материалов
Содержание слайдов
Номер слайда 1

ТЕМА: БАНКТАРДЫН ФУКЦИЯЛАРЫ 9-КЛАСС БИШКЕК ШААРЫНДАГЫ А. КАНИМЕТОВ АТЫНДАГЫ №1 ЖББГИ СУЙУНДУКОВА М.И.

Номер слайда 2

БАНК ТҮШҮНҮГҮ-МААНИСИ БАНК-БУЛ АКЧА КАРАЖАТТАРЫ, БААЛУУ КАГАЗДАР ЖАНА БААЛУУ МЕТАЛЛДАР, ОШОНДОЙ ЭЛЕ КАРДАРЛАРЫНА (ЖЕКЕ ЖАКТАРГА ГАНА ЭМЕС, ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА , КОМПАНИЯЛАРГА, МЕКЕМЕЛЕРГЕ, МАМЛЕКЕТКЕ АР КАНДАЙ ФИНАНСЫ КЫЗМАТТАРЫН ЖАСООЧУ ФИНАНСЫ- КРЕДИТТИК МЕКЕМЕ. БАНК ДЕГЕН СƟЗДҮН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ ИТАЛИЯЛЫК «BANKO» ДЕГЕН ТҮШҮНҮГҮ МЕНЕН БАЙЛАНЫШТУУ, АНЫ КОТОРГОНДО, СТƟЛ, ОРУН ДЕГЕНДИ БИЛДИРЕТ, МУРУН АНДАЙ ЖЕРЛЕРДЕ ТЫЙЫН АЛМАШУУЛАР БОЛГОН.

Номер слайда 3

БАНКТАРДЫН ФУНКЦИЯЛАРЫ. ЭКОНОМИКАДА БАНКТАР БҮГҮНКҮ КҮНДƟ НЕГИЗГИ ОРУНДА ТУРАТ, СЕБЕБИ АЛАР АКЧА САЛУУЧУЛАРДЫН АКЧАЛАРЫН ПАЙДАЛАНЫП, БАШКА ЧАРБАЛАРДЫН СУБЪЕКТИЛЕРИНЕ НАСЫЯ БЕРИП ТУРАТ. ДАЛ УШУЛ ОРТОМЧУЛУК ФУКЦИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК АЙЛАНУУНУН НОРМАЛДУУ ИШТЕШИНИН НЕГИЗИ БОЛОТ. ОШЕНТИП, БАНКТАР АКЧА САЛУУЧУЛАР МЕНЕН ИНВЕСТИЦИЯЛООЧУЛАР ОРТОСУНДА КАНДАЙДЫР БИР ДЕҢГЭЭЛДЕ ОРТОМЧУЛУКТУ АТКАРАТ.

Номер слайда 4

АКЧА САЛУУНУН МҮМКҮНЧҮЛҮКТƟРҮ. Банк иштеп жаткан акчаларды Ɵзүнүн акча салуучулары-клиенттеринен алат. Алсак, клиенттер Ɵзүнүн айлык акысынын бир бƟлүгүн банктагы эсебине салат. Бул чоң суммадагы акчаны үйгƟ сактоого караганда ишеничтүүрƟк. Андан тышкары, акча салуучулар банкта сактаган акчасы үчүн үстƟк пайызды алышат. Акча салуучулар Ɵз акчаларын банктарга убактылуу колдонууга бергендиги үчүн пайыздарды алат.

Номер слайда 5

КАРЖЫЛООНУН МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ: Банктын андан кийинки- функциясы насыя берүү. Банк Ɵзүнүн клиеттерине насыя берет, мисалы, кыска мƟƟнƟттƟ тез үнƟмдƟлүүчү каражаттар жетишсиздигин жеңүүдƟ, же чоң партиядагы товарларды сатып алуу үчүн, иннвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн. Алынган насыя үчүн, б.а. белгиленген мƟƟнƟткƟ алган акчасы үчүн клиент банкка пайыз тƟлƟйт.

Номер слайда 6

ҮЙГƟ ТАПШЫРМА: СЛАЙДДАГЫ БЕРИЛГЕН ТАПШЫРМАНЫ ОКУП ЧЫГЫП, КАЙТАРЫМ БАЙЛАНЫШКА GOOGLE CLASSROOM АРКЫЛУУ ЖИБЕРГИЛЕ.

Информация о публикации
Загружено: 1 февраля
Просмотров: 238
Скачиваний: 1
Суйундукова Мейизгул Иманалиевна
Обществознание, Прочее, Презентации