Презентация "3-декабрь майыптар КΥНΥНθ карата «Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар билим алууга укуктуу"

1992-жылы майыптардын он жылдыгынын аягында (1983-1992) Бириккен Улуттар Уюмунун генералдык ассамблеясы өзүнүн №47/3 резолюциясы менен 3-декабрды Эл аралык майыптар күнү (International Day of Persons with Disabilities) деп жарыялаган. Бул жарлыктын максаты майыптыгы бар адамдарды коомдун түзүмүнө киргизүү, өнүктүрүү, майытар жөнүндө билимди жогорулатуу жана колдоо болгон. Ал эми 2006-жылдын декабрь айында БУУнун генералдык ассамблеясы майыптар укугу жөнүндөгү конвенцияны кабыл алган. Конвенция 2008-жылдын 3 майында күчүнө кирген. Конвенциянын негиздери: Адамга таандык кадыр-баркын жана жеке көз карандысыздыгын сыйлоо, декриминациялабоо, коомго толук жана эффективдүү кошуу, майыптардын өзгөчөлүктөрүн сыйлоо жана адам түркүмүнүн, адам бөлүгүнүн бири катары кабыл алуу, мүмкүнчүлүктөрүнүн теңдиги, жеткиликтүүлүк, аял жана эркек теңдиги, майып балдардын өнүгүп келе жаткан мүмкүнчүлүктөрүн жана майып балдардын индивидуалдуулугун сактоо укугун сыйлоо.
Скачать материал
библиотека
материалов
Содержание слайдов
Номер слайда 1

3-декабрь майыптар КΥНΥНθ карата«Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар билим алууга укуктуу»Класс жетекчи: СΥЙΥНдΥКОва МейизгΥл Иманалиевна. БИШКЕК ШААРЫНДАГЫ А. КАНИМЕТОВ АТЫНДАГЫ №1 ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРΥΥЧΥ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТЫ

Номер слайда 2

1992-жылы майыптардын он жылдыгынын аягында (1983-1992) Бириккен Улуттар Уюмунун генералдык ассамблеясы өзүнүн №47/3 резолюциясы менен 3-декабрды Эл аралык майыптар күнү (International Day of Persons with Disabilities) деп жарыялаган. Бул жарлыктын максаты майыптыгы бар адамдарды коомдун түзүмүнө киргизүү, өнүктүрүү, майытар жөнүндө билимди жогорулатуу жана колдоо болгон. Ал эми 2006-жылдын декабрь айында БУУнун генералдык ассамблеясы майыптар укугу жөнүндөгү конвенцияны кабыл алган. Конвенция 2008-жылдын 3 майында күчүнө кирген. Конвенциянын негиздери: Адамга таандык кадыр-баркын жана жеке көз карандысыздыгын сыйлоо, декриминациялабоо, коомго толук жана эффективдүү кошуу, майыптардын өзгөчөлүктөрүн сыйлоо жана адам түркүмүнүн, адам бөлүгүнүн бири катары кабыл алуу, мүмкүнчүлүктөрүнүн теңдиги, жеткиликтүүлүк, аял жана эркек теңдиги, майып балдардын өнүгүп келе жаткан мүмкүнчүлүктөрүн жана майып балдардын индивидуалдуулугун сактоо укугун сыйлоо.3-декабрь - Эл аралык майыптар күнү

Номер слайда 3

Жашоодо ар кандай себептер менен инсан майыптыкка кабылып калат. Кээ бири тубаса болсо, кээ бири кырсыктан денеге жаракат алып, майыптыкка учурайт. Бирок, майып адамдардын укуктары өлкөбүздө чектелбейт, алар бардык жарандар кандай укуктарга ээ болсо ошондой укуктарга ээ. Ал эле эмес, тиешелүү социалдык колдоолор көрсөтүлөт. Албетте, социалдык колдоолор керектүү деңгээлде көрсөтүлдү деп айтуу кыйын. Анткени бүгүнкү күндө социалдык муктаж болгон мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар аз эмес. Биз бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын билим алууга укуктары тууралуу айтмакчыбыз. Дароо эле белгилеп кете турган болсок, өлкөбүздө майып же мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн атайын мектепке чейинки жана мектептик билим берүү мекемелери бар. Атап айтсак, Бишкек шаарындагы таяныч-кыймылдатуучу органдары начар балдар үчүн Бишкек шаарында №77-мектеп бар. Сүйлөө кеби начарлар үчүн Бишкек шаарында №№126,87,117,122-мектеп, Ош шаарында №36-мектеп, Чүй областынын Сокулук айылында сүйлөө кеби оор балдар үчүн республикалык мектеп бар. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар билим алууга укуктуу

Номер слайда 4

Кулагы укпаган балдар үчүн Бишкек шаарында №48,87-мектеп, Ош шаарында №37-мектеп, Кара-Суу районунда жана Бишкек шаарында мектеп-интернат, угуусу начар жана кийин укпай калган балдар үчүн Бишкек шаарында мектеп бар. Мындан тышкары психикалык жактан өнүгүүсү начар балдар үчүн Бишкек шаарында №№48,104- мектептер, №11,19,3-мектептердеги коррекциялык класстар, Нижне-Чуйское айылындагы мектеп-интернаты жайгашкан. Ал эми көрүүсү начарлар көзү көрбөгөндөр үчүн Бишкек шаарында №174-мектеп жана Ош шаарында №25- мектеп бар. Ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларында атайын мектеп-интернаттары бар. Интеллекти бузулган балдар (өнүгүүдөн жеңил артта калуу) Бишкек шаарындагы №№ 22,30,34 жардамчы мектептиринен, Ош шаарында №12-мектептен жана Чүй областындагы Дмитриевка, Красная-Речка, Петровка, Орто-Суу айылдарындагы, Талас областындагы Кум-Арык, Баткен областындагы /ч-Коргон жана Сүлүктү шаарындагы жардамчы мектептери бар. Көрүнүп тургандай, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн билим алууга билим берүү мекмелери жана анда шарттар да бар. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын мектепке чейинки билим алуусу тууралуу айтсак, атайын мектепке чейинки билим берүүчү мекемелерге жана мектептерге ата-энелердин ( же мыйзамдуу өкүлдөрдүн) макулдугу менен психологдук-медициналык-педагогикалык кеңештин бүтүмү менен алынат.

Номер слайда 5

Баланын укуктары жθнүндθ конвенцияда 23-статья тθмθнкΥдθй: Катышкан мамлекеттер акыл-эси же мүчө бою жагынан кемчилдиги бар бала анын кадыр-баркын камсыз кыла турган, анын өзүнө ишенимине көмөк көрсөтуп жана анын коомдун турмушуна активдуу катышуусун жениилдете турган толук кандуу жана татыктуу турмуштун шарттарында жашоогo тийиш экендигин таанышат.2. Катышкан мамлекеттер кемчилдиги бар балага өзгөчө камкордук көрүүнө таанышат жана мындай укугу бар балага тиешелүү ресурстар болгон жана ал жөнүндө кам көрүүгө жооптуу адам болгон шартта, ал жөнүндө өтүнүч берилгенде жана ал баланын абалына, бала жөнүндө камкордукту камсыз кылуучу анын ата-энесинин же башка адамдардын абалына ылайык келгенде буга мүмкүнчүлүк берүүнү колдошот жана камсыз кылышат.

Номер слайда 6

Баланын укуктары жθнүндθ конвенцияда 23-статья 3-пунккутунда тθмθнкΥдθй: З. Кемчилдиги бар баланын өзгөчө муктаждыгын таануу катарында ушул статьянын экинчи пунктуна ылайык жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүнө жараша баланын ата-энесинин же бала жөнүндө камкордукту камсыз кылуучу башка адамдардын финансылык ресурстарын эске алуу менен акысыз берилет жана кемчилдиги бар баланын билим берүү, кесиптик даярдоо, медициналык тейлөө, ден соолугун калыбына келтирүү, эмгектенүүгө даярдоого жана эс алуу каражаттарына натыйжалуу мүмкүнчүлүк алышын камсыз кылууну максат кылып коёт жана мунун өзү мүмкүнчүлүгүнө жараша баланы социалдык турмушка кыйла толук тартууга жана баланын инсанынын, анын ичинде маданий жана руханий өнүгүшүнө жетишүүнү камсыз кылууга алып келүүгө тийиш.

Номер слайда 7

Баланын укуктары жθнүндθ конвенцияда 23-статья 3-пунккутунда тθмθнкΥдθй:4. Катышкан мамлекеттер кемчилдиги бар балдарды профилактикалык саламаттык сактоо, медициналык, психологиялык жана функционалдык дарылоо жагындагы тиешелүү маалыматтарды, анын ичинде реабилитациялоонун, жалпы билим берүүнүн жана кесиптик даярдоонун ыкмалары жөнүндө маалыматарды алмашуу жагындагы эл аралык кызматташтыкка, ошондой эле мындай маалыматты алууга мүмкүнчүлүк түзүүгө, мунун өзү менен катышкан мамлекеттердин бул жагындагы мүмкүнчүлүктөрүн жана билимдерин жакшыртууга жана тажрыйбасын кенейтүүгө мүмкүнчүлүк берүүгө көмөк көрсөтүшөт. Ушуга байланыштуу өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн керектөөлөрүнө өзгөчө көңүл бурулууга тийиш.

Номер слайда 8

Демек, майып балдар башка балдар сыяктуу эле бирдей укукка ээ. Алар татыктуу жашашы жана туура ѳсүп-ѳнүгүүсү үчүн ѳзгѳчѳ корголууга , жардам алууга укуктуу.

Номер слайда 9

Бул дата өзүнүн тарыхын 1992-жылдан бери жазып келет. Ошол жылдын 5-майында мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бир мезгилде 17 европа өлкөсүндө майыптардын тең укутуулугун сактоо жана физикалык, психикалык же сенсордук чектөөлөрү бар адамдар дискриминациясына каршы күнүн өткөрүшкөн. Ошол күндөн тарта мындай иш-чаралар салтка айланып, жыл сайын 5-май күнү өткөрүлө баштаган. Биздин өлкө да четте калбайт болушу керек.5-май - эл аралык майыптардын укугу үчүн күрөшүү күнү.

Номер слайда 10

Каалаган жаран, майып адамдарга жардам бере алат - каалоо эле болсо кана? Жардам дегенде көбүнчөбүз эле дароо материалдык жана акчалай жардам эсибизге түшөт, моралдык жардам болсо эч кандай акчаны талап кылбайт, болгону биздин адилет сөздөрүбүз керек. Майыптарга жашоодогу эң жөнөкөй нерселер жетишпей жатканын билгенде, ар бир адам таң калгандай абалда болот. Албетте, финансы маселеси маанилүү, андан качып кутулуу болбойт. А бирок жок дегенде, бир жылда бир интернатка келип жалгыздыктан жадаган адам менен баарлашып коюуу үчүн акча талап кылынмак беле? Бир майып адамдын сөзүн ушул жакка жазып кетким келип турат: "Кээде мен коляскада отуруп, көчөдөн жөн гана баарлашып бараткан адамдарды көрүп, булар кандай гана бактылуу адамдар деп суктанам, жалгыздык эмне экенин билишпейт, билбей эле койсун, биздей адамдар аз болсун. Күндө терезенин жанында отуруп, жашоонун баркын ошондо түшүндүм". Кандай гана сөздөр, кандайдыр бир философ сүйлөп жаткандай сезилет. Майыптарга жардам беруу ар кандай формада болушу мүмкүн, эң башкысы эгер биз майыптарга жардам бергибиз келбесе, биз өзүбүздү алдабашыбыз керек. Убакыт жок, акча жок, майыптарды өкмөт караш керек - мунун баары реалдуулукка байланышы жок шылтоо. Андан көрө "мага барыбир" деп ачык айталы. Ишенип койгула көпчүлүк адамдар ушинтип ачык айтууну да жасай албайт. Силерчи? Силерге баары бир эмеспи? Анда келгиле, кандай жардам берсе болот, ошол жөнүндө айталы. Майыптарга жардам берүү

Номер слайда 11

Сөзсүз эле акча эмес. Балким биздин үйүбүздө кереги жок болуп, чаң басып жаткан буюмдарга азыр бирөө муктаж болуп жаткандыр? Көпчүлүк учурда майыптар төмөнкү буюмдарга зарыл: Реабилитациондук техника (коляскалар, балдартар, таяктар ж.б.);Дарылар, шприцтер, тамчылаткычтар;Балдар жана чоңдор жалаяктары (памперс);Жууркан, шейшеп;Азык-түлүк;Кийим-кечек, бут кийим;Жан-дүйнөнү байытуучу китептер;Бул материалдык жардам болду, ал эми моралдык кандай жардам бере алабыз, алар төмөнкүдөй: Майыптарга ыктыярчы болуу (волонтер), майыптарга жумушка орношууга жардам берүү (жумуш берүүчүлөрдүн кулагына алтын сырга), юридикалык жардам, психологиялык жардам, социалдык кенештер (пенсия, пособия боюнча), үйүнө, короо-жайына жардамдашуу, пандус жок имараттарга пандус орнотууну сунуштоо жана башка ушул сыяктуулар.

Номер слайда 12

КθӊΥЛ БУРГАНЫӊАРГА ЧоӊЫРАКМАТ!

Информация о публикации
Загружено: 20 января
Просмотров: 2434
Скачиваний: 0
Суйундукова Мейизгул Иманалиевна
Всем учителям, Прочее, Презентации