Ой жүгүртүүнү өнүктүрүү

Бул материалда математиканы окутуунун методикасы предметинен окуучулардын ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү темасына карата ӨАИ камтылган.
Скачать материал
библиотека
материалов
Содержание слайдов
Номер слайда 1

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИБ. ОСМОНОВ АТЫНДАГЫ ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ ПЕДАГОГИКА ЖАНА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТИ ЖОГОРКУ МАТЕМАТИКА ЖАНА МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ КАФЕДРАСЫӨЗ АЛДЫНЧА ИШ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУ ТЕОРИЯСЫ ЖАНА МЕТОДИКАСЫТЕМА: МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУДА ОКУУЧУЛАРДЫН ОЙЖҮГҮРТҮҮСҮН ӨНҮКТҮРҮҮАткарган: ФМББ(М)маг-1-20 тайпасынын студенти ЭРМАТАЛИ УУЛУ БАЯМАН 5.01.2021-ж.

Номер слайда 2

Математиканы окутуу процессинде ой-жүгүртүүнүөнүктүрүү бул математикалык ой-жүгүртүүнү өнүктүрүү суроосуна алып келет. Математикалык ой-жүгүртүүнүн стили төмөндөгүдөй сапаттарга ээ: ийкемдүүлүк, активдүүлүк, максаттуулук, эстеп калган нерселерди кайра иштеп чыгуу, кенендик, тереңдик, сын көз менен кароо, өзүн-өзү сыноо, ачыктык, тактык, оргиналдуулугу, тууралыгы, далилдөөгө мүмкүнчүлүктүүлүгү. Математикалык ойжүгүртүүнүн стили башка илимдер менен бирге дагы көп сапаттарга ээ.

Номер слайда 3

Атактуу педагог А. Я. Хинчин математиканы окутуунун методикасына көп салым кошкон окумуштууу математикалык ойжүгүртүүнүн өзгөчөлөнгөн 4 белгисин көрсөткөн:

Номер слайда 4

1)Талдоонун логикалык схемасынын үстөмдүк кылышы. 2) Так тууралык стили, аң-сезимдүүлүк менен умтулуу коюлган максатка жетүүгө кыска логикалык жолду табуу. 3)Аргументациялоонун жүрүшүндө бөлүктөргө так бөлүү. 4) Символикалардын абдан тактыгы. Ар бир математикалык символ бир гана аныкталган маанини берет. Эгерде ал символдун ордуна башканы койсок анда таптакыр башка айтылышты алабыз.

Номер слайда 5

Номер слайда 6

Номер слайда 7

Информация о публикации
Загружено: 18 мая
Просмотров: 366
Скачиваний: 0
Эрматали уулу Баяман
Математика, ВУЗ, Разное