Математикалык баш катырмалар (ширеңкеге байланыштуу)

Бул материалда математикалык баш катырмалардын ичинен ширеңкеге байланыштуу баш катырмалар камтылган
Скачать материал
Просмотр
содержимого документа

Ширеңкеге байланыштуу  баш  катырмалардын  жообу

 

ШИРЕҢКЕГЕ БАЙЛАНЫШТУУ  БАШ КАТЫРМАЛАРДЫН  ЖООБУ

Эскертүү:

C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\570aa47c-984a-4b23-ba31-133aa060351f.png  ушул түрдөгү чийди одунан жылдырылуучу же алынып салыганган чий деп түшүнөбүз.

C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\97907553-aefc-4ce7-9995-22d7a43fd1d2.pngкара түстөгү  түстөгү   чийди жылдырылган же которулган чий деп  түшүнөбүз.

 1. Жообу: 1-сүрөт а), б), в).

C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\eb1b9df5-3a76-4b5e-a2c8-2165691dfab8.png  а)

C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\d3161d29-b651-4a65-9c7c-960ca1b8a234.pngб)

    C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\eaba1b8b-bd5f-47d1-81f0-3bfb4ea9143e.pngв) 

 1-сүрөт.

 1. Жообу: 2-сүрөт а), б).

C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\b37b461b-a185-4202-af32-cbe15043b6e1.png  а)

              C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\af7e4e7a-92a9-462e-939e-4ef2af8208d6.png  б)

 2-сүрөт.

 1. Жообу: 3-сүрөт.

C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\4c24bf6b-2302-4393-b9a6-43c4246ef988.png 

3-сүрөт.

 1. Жообу: 4-сүрөт а), б).

C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\f681168c-d080-483f-b350-7c6c84744794.png

4-сүрөт

 1. Жообу: 5-сүрөт.

C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\0f4d21c2-60b3-45ea-b3ca-496902975293.png 

5-сүрөт.

 1. Жообу: 6-сүрөт а), б).

C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\26d536ab-6407-4b10-a1d6-0ad1776d5ecf.pngа)

C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\160e17ad-87f1-4a74-ab25-6776486c15d6.png б)

 1. Жообу:7-сүрөт.

C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\7cbfa926-ff09-4d35-93da-d8024a40a9d0.png а)

C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\1c6a4e87-2d06-452e-a143-34171891f78a.png  б)

7-сүрөт.

 1. Жообу: 8-сүрөт, а), б).

C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\29026898-8ad3-41c3-9a4b-7e33403e6b84.png а)

C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\9e977fdf-6f2d-45a0-83bc-d56e14af8295.png  б)

8-сүрөт.

 1. Жообу: 9-сүрөт

C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\c010cfb2-88c6-46e9-86e1-ff4be4db1a13.png

9-сүрөт.

 

 1. Жообу:10 -сүрөт а), б).

C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\fd3eceec-5d4c-4e4a-8d8c-be09bb288f1d.pngа)

C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\449962ae-1bc8-4212-824b-d3bcd520f2ae.png б)

10-сүрөт.

 1. Жообу: 11-сүрөт  а), б), в)

C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\4a3c4bb1-8ef0-4a01-a4be-581d4efea59e.pngа)

C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\70e97a96-3090-4e23-a06a-58e124b7e46a.pngб)

C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\5a08f81c-00a2-499a-8519-06f9d483418d.png в)

11-сүрөт.

 1. Жообу: 12-сүрөт.

C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\ff9f2532-9679-4aba-9cf7-7ed0a8093737.png

12-сүрөт.

 1. Жообу: 13-сүрөт а), б).

  а)

   б)

 1. Жообу: 14-сүрөт

14-сүрөт.

 1. Жообу: 15-сүрөт а), б).

а)

  б)

15-сүрөт.

 1. Жообу:16 –сүрөт.

16-сүрөт.

 1. Жообу: 17-сүрөт а), б) .

а)

б)

17-сүрөт.

 1. Жообу:18 –сүрөт 1), а), 2) а),  б)

1)

а)

 

2), а)

  2), б)

18-сүрөт.

 1. Жообу: 19-сүрөт.

19-сүрөт.

 

 1. Жообу: 20-сүрөт.

20-сүрөт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Информация о публикации
Загружено: 16 мая
Просмотров: 206
Скачиваний: 1
Эрматали уулу Баяман
Математика, Прочее, Разное