Математикалык баш катырмалар (пландаштырууга байланыштуу)

Бул материалда математикалык баш катырмалардын ичинен пландаштырууга байланыштуу баш катырмалар камтылган
Скачать материал
Просмотр
содержимого документа

IQ  тесттеринин   жообу

ПЛАНДАШТЫРУУГА  ЖАНА  ҮНӨМДӨӨГӨ  БЕРИЛГЕН БАШ  КАТЫРМАЛАР

 1.  Үч нан

Үч нан бышырыш керек. Бирок нан бышыруучу  мешке  эки эле нанга ылайыктуу. Ар бир нандын бир тарабын бышыруу үчүн бир минута керектелет. Кандай кыска убакытта нандардын эки жагын тең бышырууга болот? Үч нанды 3 минутада бышырууга болобу?

 

 1. Алты  кекс

Мүмкүн болушунча тезирээк алты кекс бышыруу керек. Сковородага төрт гана кекс батат. Кекстердин бир бети (жактары) 1,5 минутада, экинчи тарабы да 1,5 минутада бышат. Алты кексти канча минутада бышырууга болот?

 

 1. Сегиз кашык

Сегиз окшош кашык бар, бирок алардын бирөөсү

жасалма. Салмагы дa бир аз оор. Көрүнүшүнөн эч кандай айырмалоого болбойт. Табактуу таразада кашыктарды эки эле жолу тартуу менен, жасалма кашыкты кандай кылып аныктоого болот?

 

 1. Монеталар

10 топ монета бар. Алардын ар биринде да 10дон монета бар.

Бирок 10 топтун бир тобу жасалма монеталар. Чыныгы монеталардын ар биринин10 граммдан, жасалма монеталардын ар биринин салмагы 11граммдан. Шкалалуу таразада бир эле жолу тартуу менен жасалма монеталардын тобун кантип аныктаса болот?

 

 1. Устундар

Эки түрдүү устундар бар. Биринчи топтогулар 3 метрден.

Аларды 5 жолу аралоо менен 6 дөңгөч (бөлүк) түшүрүүгө болот. Экинчи топтогу устундар 3,5 метрден. Алардын бирөөсүн 6 жолу аралоо менен 7 дөңгөч түшүрүүгө болот. Ошондо 42 дөңгөч аралап түшүрүү үчүн 3 метрлик устундардан 7 даана, ал эми 3,5 метрлик устундардан 6 даана керектелет. Устундардын кайсы түрүн аралоо ылайыктуу, б.а., кайсы устундарды аралоодо  биз  убакыттан  жана кара күчтөн утабыз?

 

 1. Карышкыр, эчки жана чөп

Бекзактын  карышкыры, эчкиси жана бир боо чөбү бар. Бул үчөөнү ал көпүрө аркылуу дарыянын аркы бетине алып өтүүсү керек. Көпүрө болсо Бекзакты  жана үчөөнүн бирин араң көтөрөт. Карышкырды жеткирип келгенче, эчки чөптүн тоюн түшүрөт, чөптү алып кетсе, карышкыр эчкини жеп коёт. Бекзактын, ушунтип, эмне кыларын билбей, башы катат. Ойлонуп олтуруп акыры эсебин табат.Токтолбостон үчөөсүн тең аркы өйүзгө жеткирип салат. Бекзак аларды дарыянын аркы бетине кантип алып өткөн?

 

 1. Төрт мергенчи

Төрт мергенчи дарыянын аркы жээгинде оттоп жүргөн төрт кийикти атып алышат. Дарыя чоң болгондуктан кечип же сүзүп өтүүгө мүмкүнчүлүк жок экен. Кичине ары-бери басышып, анча чоң эмес кайыкта чабак уруп жүргөн эки баланы көрүшөт. Кубанган бойдон балдарга келишип, дарыянын аркы бетине өткөрүп коюуларын суранышат. Балдар мергенчилердин суранычын кабылалышат, бирок кайык эки баланы же бир мергенчини гана көтөрө алат экен. Балдар мергенчилерди аркы жээкке жеткирүүнү аябай каалашып, акыры бир жолун табышат. Бир аздан соң мергенчилер аркы жээкте болуп калышат. Балдар кандай план түзүшкөн?

 

 1. Жүз сомго жүз даана

Эламан дүкөнгө барат, чөнтөгүн караса 100 сом акчасы болот. Бул акчага ал 50 тыйындык дептер тыштан, 1 сомдук дептерден жана 5 сомдук альбомдон 100 даана алышы керек. Бул үчүн ал ар биринен канча даанадан ала алат?

 

 1. 500 долларга 100 мал

Адилетте  500 $ бар. Ал бул акчага атасынын айтуусу боюнча базардан 1 $ тооктон, 10 $ улактан, 50 $ койдон 100 баш мал алып келиши керек. Ошондо Адилетте ар биринен канча баштан ала алат?

 

 1.  Сексен сом (80 сом)

Эки бир тууган футбол тобун алмакчы болушат. Улуусу кичүүсүнө мындай дейт: «Эгерде сен мага 80 сом берсең, менин акчам сенин акчаңдан эки эсе көп болот. Ошондо сен топ алганга акча кошпойсуң, мен өзүм төлөймүн», - дейт. Анда кичүүсү ойлонуп туруп: «Жок, сенин ансыз деле менин акчамдан акчаң көп, андан көрө сен мага 80 сом бер, ошондо экөөбүздүн акчабыз барабар болот. Топту ортодо алабыз». Ар биринде канча  сомдон акчасы  болгон?

 

 1. Жыйырма кой (20 кой)

Жүзбай менен Миңбай сүйлөшүп калышат. Жүзбай айтат: «Миңбай, мага карызга 20 кой берсең, экөөбүздүн койлорубуздун саны барабар болот экен». Анда Миңбай: «Жок, жакшысы сен мага 20 кой берип тур, ошондо менин койлорум сеникинен эки эсе көп болот», - дейт. Ар биринде канчадан койлору болгон?

 

 1. Телефон

Баатырбек менен Замирбекке «Келечек» базарда бир телефон  жагып калат. Баатырбек сатып алайын десе, ага 2000 сом, Замирбекке 1400 сом жетпейт экен. Ошентип, экөө акчаларын бириктиришип чогуу алмакчы болушат. Бирок ошондо да аларга 400сом жетбей калат. Ушинтип турушса, Талгарбек келип калат. Иштин жайын түшүнгөн соң жетпеген 400 сомду токтолбостон кошот да  телефонду  сатып алышат. Телефон  канча сом турган?

1

 

Информация о публикации
Загружено: 16 мая
Просмотров: 350
Скачиваний: 0
Эрматали уулу Баяман
Математика, ВУЗ, Презентации