Label мәтіндік белгілеу. Entry енгізу өрісі.

Python мәтіндік белгілері Label элементімен берілген. Бұл элемент статикалық мәтінді өңдеу мүмкіндігінсіз шығаруға мүмкіндік береді.
Скачать материал
библиотека
материалов
Содержание слайдов
Номер слайда 1

Label мәтіндік белгілеу. Entry енгізу өрісі.

Номер слайда 2

Python мәтіндік белгілері Label элементімен берілген. Бұл элемент статикалық мәтінді өңдеу мүмкіндігінсіз шығаруға мүмкіндік береді. Label элементін жасау үшін екі параметр қабылдайтын конструктор қолданылады: 1 Label(master, options)

Номер слайда 3

Master параметрі ата-аналық контейнер сілтемесін ұсынады және options параметрі келесі атаулы параметрлерді ұсынады anchor: мәтін орналасуын орнатады bg/background: фон түсі bitmap: белгіде пайда болатын суретке сілтеме bd: шекараның қалыңдығы fg/foreground: мәтін түсі font: мәтін қаріпі, мысалы, font= "Arial 14" - биіктігі 14px Arial қаріпі height: элемент биіктігі cursor: белгіге қойылған кезде тінтуір көрсеткішінің меңзері image: белгіде көрсетілетін сурет сілтемесі

Номер слайда 4

justify: мәтінді туралауды орнатады. LEFT мәні мәтіннің сол жақ шетінде, CENTER - ортасында, RIGHT-оң жақ шетінде padx: элемент шекарасынан оң және сол жақтағы мәтінге дейінгі шегініс pady: элемент шекарасынан оның мәтініне дейін жоғарғы және төменнен шегініс relief: шекара түрін анықтайды, әдетте, FLAT мәні text: белгі мәтінін орнатады textvariable: StringVar элементіне байланыс орнатады underline: асты сызылатын батырманың мәтініндегі таңбаның нөмірін көрсетеді. Әдепкі мән -1, яғни ешқандай таңба сызылмайды width: элемент ені wraplength: егер мән оң болса, мәтін жолдары элемент кеңістігіне сәйкес келетін етіп тасымалданады

Номер слайда 5

from tkinter import * root = Tk() root.title("GUI на Python") root.geometry("300x250") label1 = Label(text="Кош келдиниз", fg="#eee", bg="#333") label1.pack() poetry = "Ғылым таппай мақтанба,\nОрын таппай баптанба,\nҚұмарланып шаттанба,,\nОйнап босқа күлуге." label2 = Label(text=poetry, justify=LEFT) label2.place(relx=.2, rely=.3) root.mainloop()

Номер слайда 6

Мәтінді басқа жолға көшіру үшін \n эскейп-реттілігін пайдалану керек

Номер слайда 7

Entry енгізу өрісі Entry элементі мәтін енгізу өрісін көрсетеді. Entry конструкторы келесі параметрлерді қабылдайды: 1 Entry(master, options)

Номер слайда 8

Мұнда master-ата-ана терезесіне сілтеме, ал options-келесі параметрлер жиынтығы: bg: фондық түс bd: шекара қалыңдығы cursor: мәтіндік өріске апарғанда тінтуір көрсеткішінің меңзері fg: мәтін түсі font: мәтін қаріпі justify: мәтінді туралауды орнатады. LEFT мәні мәтіннің сол жақ шетінде, CENTER - ортасында, RIGHT-оң жақ шетінде relief: шекара түрін анықтайды, әдетте, FLAT мәні selectbackground: таңдалған мәтін бөлігінің фондық түсі selectforeground: таңдалған мәтін түсі show: енгізілетін таңбалар үшін масканы көрсетеді state: элемент күйі, NORMAL (әдепкі) және DISABLED мәндерін қабылдай алады textvariable: StringVar элементіне байланыс орнатады width: элемент ені

Номер слайда 9

from tkinter import * from tkinter import messagebox   def show_message():     messagebox.showinfo("GUI Python", message.get())   root = Tk() root.title("GUI на Python") root.geometry("300x250")   message = StringVar()   message_entry = Entry(textvariable=message) message_entry.place(relx=.5, rely=.1, anchor="c")   message_button = Button(text="Click Me", command=show_message) message_button.place(relx=.5, rely=.5, anchor="c")   root.mainloop()

Номер слайда 10

Информация о публикации
Загружено: 25 ноября
Просмотров: 309
Скачиваний: 0
Бектурганова Динара Алдабергеновна
Информатика, Прочее, Презентации