[Только до 13 августа!] Масштабные летние олимпиады по школьным предметам Выбрать олимпиаду→
Конкурс разработок «Пять с плюсом» июль 2021
Добавляйте свои материалы в библиотеку и получайте ценные подарки
Конкурс проводится с 1 июля по 31 июля

Label мәтіндік белгілеу. Entry енгізу өрісі.

Python мәтіндік белгілері Label элементімен берілген. Бұл элемент статикалық мәтінді өңдеу мүмкіндігінсіз шығаруға мүмкіндік береді.
библиотека
материалов
Содержание слайдов
Номер слайда 1

Label мәтіндік белгілеу. Entry енгізу өрісі.

Номер слайда 2

Python мәтіндік белгілері Label элементімен берілген. Бұл элемент статикалық мәтінді өңдеу мүмкіндігінсіз шығаруға мүмкіндік береді. Label элементін жасау үшін екі параметр қабылдайтын конструктор қолданылады: 1 Label(master, options)

Номер слайда 3

Master параметрі ата-аналық контейнер сілтемесін ұсынады және options параметрі келесі атаулы параметрлерді ұсынады anchor: мәтін орналасуын орнатады bg/background: фон түсі bitmap: белгіде пайда болатын суретке сілтеме bd: шекараның қалыңдығы fg/foreground: мәтін түсі font: мәтін қаріпі, мысалы, font= "Arial 14" - биіктігі 14px Arial қаріпі height: элемент биіктігі cursor: белгіге қойылған кезде тінтуір көрсеткішінің меңзері image: белгіде көрсетілетін сурет сілтемесі

Номер слайда 4

justify: мәтінді туралауды орнатады. LEFT мәні мәтіннің сол жақ шетінде, CENTER - ортасында, RIGHT-оң жақ шетінде padx: элемент шекарасынан оң және сол жақтағы мәтінге дейінгі шегініс pady: элемент шекарасынан оның мәтініне дейін жоғарғы және төменнен шегініс relief: шекара түрін анықтайды, әдетте, FLAT мәні text: белгі мәтінін орнатады textvariable: StringVar элементіне байланыс орнатады underline: асты сызылатын батырманың мәтініндегі таңбаның нөмірін көрсетеді. Әдепкі мән -1, яғни ешқандай таңба сызылмайды width: элемент ені wraplength: егер мән оң болса, мәтін жолдары элемент кеңістігіне сәйкес келетін етіп тасымалданады

Номер слайда 5

from tkinter import * root = Tk() root.title("GUI на Python") root.geometry("300x250") label1 = Label(text="Кош келдиниз", fg="#eee", bg="#333") label1.pack() poetry = "Ғылым таппай мақтанба,\nОрын таппай баптанба,\nҚұмарланып шаттанба,,\nОйнап босқа күлуге." label2 = Label(text=poetry, justify=LEFT) label2.place(relx=.2, rely=.3) root.mainloop()

Номер слайда 6

Мәтінді басқа жолға көшіру үшін \n эскейп-реттілігін пайдалану керек

Номер слайда 7

Entry енгізу өрісі Entry элементі мәтін енгізу өрісін көрсетеді. Entry конструкторы келесі параметрлерді қабылдайды: 1 Entry(master, options)

Номер слайда 8

Мұнда master-ата-ана терезесіне сілтеме, ал options-келесі параметрлер жиынтығы: bg: фондық түс bd: шекара қалыңдығы cursor: мәтіндік өріске апарғанда тінтуір көрсеткішінің меңзері fg: мәтін түсі font: мәтін қаріпі justify: мәтінді туралауды орнатады. LEFT мәні мәтіннің сол жақ шетінде, CENTER - ортасында, RIGHT-оң жақ шетінде relief: шекара түрін анықтайды, әдетте, FLAT мәні selectbackground: таңдалған мәтін бөлігінің фондық түсі selectforeground: таңдалған мәтін түсі show: енгізілетін таңбалар үшін масканы көрсетеді state: элемент күйі, NORMAL (әдепкі) және DISABLED мәндерін қабылдай алады textvariable: StringVar элементіне байланыс орнатады width: элемент ені

Номер слайда 9

from tkinter import * from tkinter import messagebox   def show_message():     messagebox.showinfo("GUI Python", message.get())   root = Tk() root.title("GUI на Python") root.geometry("300x250")   message = StringVar()   message_entry = Entry(textvariable=message) message_entry.place(relx=.5, rely=.1, anchor="c")   message_button = Button(text="Click Me", command=show_message) message_button.place(relx=.5, rely=.5, anchor="c")   root.mainloop()

Номер слайда 10

Информация о публикации
Загружено: 25 ноября
Просмотров: 209
Скачиваний: 0
Бектурганова Динара Алдабергеновна
Информатика, Прочее, Презентации

Проверьте знания своих учеников интересными заданиями

Красочные наградные дипломы и сертификаты для участников, свидетельства и благодарности каждому учителю, ежемесячный розыгрыш ценных призов!

Скачать материал