геометриялык өзгөртүп түзүүлөр 10-класс

Бул материалда геометриялык өзгөртүп түзүүлөр (10-класс ) темасына карата слайддык материал камтылган.
Скачать материал
библиотека
материалов
Содержание слайдов
Номер слайда 1

Класс: 10-«А», 10-«Б» Мугалим: Эрматали у Б. №17 ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ МЕКТЕБИКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ Тема: Геометрялык өзгөртүп түзүүлөр ЖАЛАЛ-АБАД ШААРДЫК БИЛИМ БЕРҮҮ БӨЛҮМҮМАТЕМАТИКА08.04.2021-ж.

Номер слайда 2

Эгерде F фигурасынын ар бир чекити кандайдыр бир эреженин жардамы менен F' фигурасынын бир гана чекитине туура келтирилсе, анда бул амалды F фигурасын F' фигурасына геометриялык өзгөртүү деп атайбыз. Геометриялык өзгөртүү

Номер слайда 3

F1 X1 Чекиттердин арасындагы аралык сакталгандай кылып геометриялык өзгөртүү жылдыруу деп аталат. FXYY1 XY = X1 Y1 Жылдыруу

Номер слайда 4

Симметрия (грек. symmetria – өлчөмдөш) – борбордун же ортоңку чийиндин эки жагына жайгашкан бөлүктөрдүн өлчөмүнүн бири-бирине дал келиши, бирдейлиги. Ошондой эле ар-түрдүү нерселердин жанакубулуштардын, процесстердин алардын курамы, түзүлүшү менен байланыштуу болгон өзгөчөлүгү. Симметрия деген эмне?Симметрия октору

Номер слайда 5

БОРБОРДУК симметрия. Эгерде А А₁ кесиндиси О чекитинде тең экиге бөлүнсө, анда А жана А₁ чекиттери О чекитине карата симметриялуу деп аталышат. АА₁О

Номер слайда 6

БОРБОРДУК симметрия. Тегиздиктин ар бир А чекитин О борборуна карата симметриялуу кылып А₁ чекитине өзгөртүү борбордук симметрия деп аталат.

Номер слайда 7

Борбордук симметрия. А1 АВВ1 ОСимметрия борбору

Номер слайда 8

Борбордук симметрия. ОО – симметрия борбору

Номер слайда 9

Мисалдар:

Номер слайда 10

ОКТУК симметрия

Номер слайда 11

ОКТУК симметрия. Мисалы:

Номер слайда 12

Мисалдар:

Номер слайда 13

ПАРАЛЛЕЛЬ КӨЧҮРҮҮ

Номер слайда 14

Мисалы: АА'А=А'

Номер слайда 15

БУРУУО

Номер слайда 16

БУРУУОαО – буруу борборуα – буруу бурчу

Номер слайда 17

Гомотетия. Окшош өзгөртүү

Номер слайда 18

Гомотетия-бул борбордук окшош өзгөртүү.

Номер слайда 19

гомотетия. ОО – гомотетия борборуk = 4 –гомотетия коэффициенти

Номер слайда 20

Гомотетия турмушта

Номер слайда 21

Жылдыруунун түрлөрүОктук симметрия Борбордук симметрия. Буруу. Параллель көчүрүүstyle.colorfillcolorfill.typefill.onstyle.colorfillcolorfill.typefill.onstyle.colorfillcolorfill.typefill.onstyle.colorfillcolorfill.typefill.onr

Номер слайда 22

Номер слайда 23

Үйгө тапшырма Каалаган фигураны жылдыруунун 4 түрү боюнча жана окшош өзгөртүү (Дептерге же листке).

Номер слайда 24

МАТЕМАТИКА10-класс №17 ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ МЕКТЕБИ© Эрматали уулу Баяман. Жалал-Абад 2021-ж. КӨҢҮЛ БУРГАНЫҢЫЗДАР ҮЧҮН РАХМАТ! Саламатта калгыла! rr

Информация о публикации
Загружено: 18 мая
Просмотров: 223
Скачиваний: 0
Эрматали уулу Баяман
Геометрия, 10 класс, Презентации