Бурч жана бурчтун түрлөрү

Бул материалда бурч жана бурчтун түрлөрү темасына карата материалдар камтылган
Скачать материал
библиотека
материалов
Содержание слайдов
Номер слайда 1

Класс: 5-«А», 5-«Б», 5-«Б» Мугалим: Эрматали у Б. №17 ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ МЕКТЕБИКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ Тема: Бурч. Бурчтун түрлөрү ЖАЛАЛ-АБАД ШААРДЫК БИЛИМ БЕРҮҮ БӨЛҮМҮМАТЕМАТИКАОАВС

Номер слайда 2

“ Жаратылыш математиканын тили менен сүйлөйт: бул тилдин тамгалары-тегеректер, үч бурчтуктар жана башка математикалык фигуралар болушат.” (Г. Галилей)

Номер слайда 3

1. Билим берүүчүлүк: бурч, бурчтун түрлөрү жана транспортир жөнүндө түшүнүк алышат;2.Өнүктүрүүчүлүк: өз алдынча түрдүү бурчтарды транспортирдин жардамында чийүүнү жана градустарын өлчөөнү үйрөнүшөт;3. Тарбиялык: бири-бирин сыйлоого, мугалимдин сөзүн угууга , сабакта алтын эрежени сактоого калыптанышат;Сабактын максаты:style.color

Номер слайда 4

Көрсөткүчтөр: 1. Билим берүүчүлүк: бурч, бурчтун түрлөрү жана транспортир жөнүндө түшүнүк алышса;2.Өнүктүрүүчүлүк: өз алдынча түрдүү бурчтарды транспортирдин жардамында чийүүнү жана градустарын өлчөөнү билишсе. 3. Тарбиялык:бири-бирин сыйлоого,мугалимдин сөзүн угууга ,сабакта алтын эрежени сактоого калыптанышат эгерде аткарышса;style.color

Номер слайда 5

Бул кандай фигуралар?Түз сызыкшоолакесиндиа. ААВ

Номер слайда 6

ОАВКайсыл фигуралардын жардамы менен түзүлдү?

Номер слайда 7

ОАВБир чекиттен чыгуучу эки шооладан түзүлгөн фигура бурч деп аталат. О чекиттен. ОА жана ОВ шоолаларынан түзүлгөн. АОВ бурчу деп окулат

Номер слайда 8

ОАВБурчту ≪∠≫  деп белгилешет. Демек, «АОВ бурчту» дегенди кыскача «∠АОВ» же «∠О»түрүндө жазылат. Мисалы: АДС∠САД    АВД∠ДВА Же ∠В АВС∠АСВ Же ∠С 

Номер слайда 9

Айрым кызыктуу маалыматтар17 – кылымдын француз математиги П. Эригон «»бул белги менен белгилеген. Сандардан дагы бурчту көрө алабыз.

Номер слайда 10

Мында бурчту түзүүчү ОА жана ОВ шоолалары бурчтун жактары, ал эми шоолалардын башталышы болгон О чекити бурчтун чокусу деп аталат. Демек, бурчту үч тамга менен белгилеп,бурчтун чокусун көрсөткөн тамганы ортосуна жазабыз. Бурчтун жактары. ОАВбурчтун чокусу

Номер слайда 11

Бурчтарды так түзүү жана ченөө үчүн транспортир деп аталган курал колдонулат.

Номер слайда 12

Транспортирдин түзүлүшүШкаланын штрихтери. Жарым айлананын борбору. Транспортирдин шкаласы. Шоола Транспортирдиншкалалсы

Номер слайда 13

Бурчтарды ченөөнүн бирдиги градус деп аталат жана «° » белги менен белгиленет. Градус деген эмне?ВАОАОВ = 1°

Номер слайда 14

ОАВЖактары бир түз сызыкты түзүүчү бурчту жайылган бурч деп аташат. Жайылган бурч 180∘ барабар ∠АОВ ∠О же∠АОВ=180∘ 

Номер слайда 15

АСВОЖайылган бурчтун жарымы тик бурч деп аталат. Тик бурч 90∘ барабар. Тик бурчту−∟ белгилейбиз. ∟СОВ жана∟СОА ∟СОА=∟СОВ=90∘ 

Номер слайда 16

САОВДТик бурчтан кичине болгон бурчту тар бурч деп аталат.∠ДОВ-тар бурч ∠ДОВ<∟АОС 

Номер слайда 17

АСВОТик бурчтан чоң, бирок , жайылган бурчтан кичине болгон бурчту кең бурч дейбиз.∟КОВ−кең бурч ∟СОА< ∟КОВ К КОВ- кең бурч∟СОА <  КОВ- кең бурч. КОВ- кең бурч

Номер слайда 18

АСВОКДСүрөттү карап бурчтардын 4 түрүн жазгыла1-тапшырма. Чыгаруу: АОВ- жайылган бурч ДОВ- тар бурч КОВ- кең бурч∟СОА- тик бурч

Номер слайда 19

Сүрөттөгү бурчту белгилеп көрсөткүлө. Чокусун,жактарын атагыла. C,D,E,F,K чекиттеринин кайсынысы ал бурчтун ичинде,сыртында,жагында жатат? ОNKEFDMC∠𝑵𝑶𝑴−бурчу. О-чокусу. ON жана OM-жактары Чыгаруу: C жана D чекиттери бурчтун ичинде жатат. F чекити бурчтун сыртында жатат. E жана K чекиттери жагында жатат.2-тапшырма

Номер слайда 20

3-тапшырма ОА,ОВ,ОС шоолаларын сызгыла. Жактары ошол шоолалар болуп эсептелген бурчтарды жазгыла. Канча бурч түзүлдү?ОАВСЧыгаруу:∠АОВ∠АОС∠ВОС 

Номер слайда 21

Сабакты бышыктоо:

Номер слайда 22

Берилген бурчтардын градустук өлчөмдөрүн аныктагыла AOB = ___ BOC = ___ AOD = ___ BOE = ___ AOK = ___ DOE = ___ COD = ___ KOC = ___180°35°90°50°40°125°95°20°KEDCВОА

Номер слайда 23

Бурчтарды турмушта кайсыл жерде колдонобуз?

Номер слайда 24

Үйгө тапшырма §4.2, № 76 Кошумча тапшырма: Саат жебесинен бурчтун төрт түрүн аныктоо

Номер слайда 25

Төмөнкү фигурада канча үч бурчтук бар?

Номер слайда 26

МАТЕМАТИКА5-класс №17 ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ МЕКТЕБИ© Эрматали уулу Баяман. Жалал-Абад 2020-ж. КӨҢҮЛ БУРГАНЫҢЫЗДАР ҮЧҮН РАХМАТ! Саламатта калгыла! rr

Информация о публикации
Загружено: 18 мая
Просмотров: 1068
Скачиваний: 0
Эрматали уулу Баяман
Математика, 5 класс, Презентации